Начало | За нас | Форум | Контакти | Карта на Сайта 

Софтуер за Геодезия,

             Картография

и Кадастър

 

Text Box:

ForestInfo

 

 

СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

 • КОНТРОЛ НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
 • КОНТРОЛ НА ТЕРЕННИ РАБОТИ
 • АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ И ГЕНЕРИРАНЕ НА ОТЧЕТНИ ФОРМИ
 • ИМПОРТ, ЕКСПОРТ НА ФАЙЛОВИ ФОРМАТИ И КООРДИНАТНИ СИСТЕМИ

 

 

КАКВО МОЖЕТЕ С ФОРЕСТ ИНФО:

 • ДА ВИДИТЕ ВСИЧКИ ДАННИ ЗА ПОДОТДЕЛИТЕ, ИМОТИТЕ, ГЕОГРАФСКИТЕ И ТОПОГРАФСКИТЕ ИМ КОМПОНЕНТИ
 • ДА ГИ АКТУАЛИЗИРАТЕ И/ИЛИ ДОБАВЯТЕ НОВИ
 • ДА ГИ ЗАРЕЖДАТЕ В GPS – УСТРОЙСТВА
 • ДА РАЗПЕЧАТВАТЕ КАРТИ, СКИЦИ, ОПИСАНИЯ, СПРАВКИ, ТАБЛИЦИ
 • ДА ГЕНЕРИРАТЕ ПРОИЗВОЛНИ СПРАВКИ, АНАЛИЗИ
 • ДА ОБМЕНЯТЕ ДАННИ С ДРУГИ СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ
 • ДА ОПТИМИЗИРАТЕ И УЛЕСНИТЕ МНОГОКРАТНО ЕЖЕДНЕВНАТА СИ РАБОТА

 

За контакти:

Божидар Стойков 0886-435-525 prizmainfo.bg@gmail.com

Кольо Маринов 0888-343-067 kolma@dir.bg