Начало | За нас | Форум | Контакти | Карта на Сайта 

Софтуер за Геодезия,

             Картография

и Кадастър

 

ЕТ "Колма" е основана през 1991 г. от Кольо Маринов Христов. Фирмата разработва програми за кадастър на населени места, административно-техническо обслужване на общините, земеразделяне, лесоустройство. Колективът има огромен опит в създаването на подобен софтуер.

-Още през 1991 се разработва програма за цифрови модели на карти на лесоустройствени проекти за ДФ”АГРОЛЕСПРОЕКТ”.

-През 1992 г. предлага на пазара добре известната на клиентите LKAD - програма за земеразделяне.

-От 1994 г. фирмата предлага за фирми и общини програма за кадастър на населени места и административно-техническо обслужване на гражданите в общините.

-От 1998 г. разпространяваме и програма за възстановяване на гори и земи в горския фонд.

-През всичките тези години фирмата участва и в разработването на редица други продукти, касаещи приемането, тестването и поддържането на цифрови модели на планове за земеразделяне и тестването на землищни граници в Поземлените комисии.

-От 2004 г. се предлага версия на MKAD под Windows

-През 2007 бе разработен модул за трансформация на координати между различните геодезически координатни системи използвани в България - 1930 г., 1950 г., 1970г., UTM(WGS84 ) и географски координати. виж тук

-През 2010 г. е направена база данни на подземни проводи и шахти - виж тук