Новости в Mkad for  PUP

 

22.03.2013

1.       В SHP файла на имотите се извеждат и ново НТП, трайно предназначение на имота, ЕГН/БУСТАТ и име на първия собственик.

 

 19.03.2013

1.          При извеждане на регистъра на засегнатите имоти може да се избира старо/ново НТП и вид територия или трайно предназначение на имота.

2.          Добавени са баланси по Ново НТП и трайно предназначение на имота.

3.          В DXF контурите на имоти и подотдели могат да се извеждат като затворени полилинии в отделен слой – IMOTI, PODOTDELI. Надписите им са в същите слоеве.