Начало | За нас | href="contacts.html" target="_self">Контакти | Карта на Сайта 


Софтуер за Геодезия,

               Картография

и Кадастър

 


 Работим дистанционно. Телефони за връзка:

Кольо – 0888-343-067

Вальо – 0886-341-097

Направено е  мобилно приложение за android за показване на данни за имоти, парцели и подотдели от Mkad for windows и имоти и сгради от inspire.cadastre.bg - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mkad

 


Начало
Download

Здравейте,
Това е сайта на фирма "КОЛМА-Кольо Христов".
Последните версии на програмата са в секцията Download.